Serveis

Marcat làser

A Morató Aplicacions Industrials, disposem d’un equip de marcat làser per oferir un serveis més complert als nostres clients.

Es tracta d’un equip de làser fibra que ens permet marcar peces metàl·liques, vidre o plàstic. Marcar tipografies, logos, codis de barra, QR…

L’equip, ens permet marcar tant peces planes com cilíndriques gràcies al plat divisor que incorpora.

Mecanitzats CNC

Mecanizat CNC

Disposem de centres de mecanitzat i torn CNC per dur a terme els projectes dels nostres clients amb totes les garanties. Amés, disposem de 2 màquines d’Electroerosió per Fil i d’Electroerosió per elèctrode.

Oficina tècnica

Oficina tècnica

Disposem d’una oficina tècnica amb capacitat per realitzar els projectes d’acord amb les necessitats dels nostres clients equipada amb tecnologia CAD-CAM. Oferim des de disseny de motlles d’injecció de plàstics al disseny de les peces que ens requereixin.

Realitzem la programació CAM buscant optimitzar el màxim els recursos i treure’n la millor optimització del procés de mecanitzat.

Motlles d'injecció

Motlle injecció de plàstics

Construïm i dissenyem motlles d’injecció de plàstics pel nostres clients d’acord amb les seves necessitats específiques.

A banda de la construcció de motlles, oferim als nostres clients la possibilitat de reparar motlles ja existents i fins hi tot la reconstrucció total del motlle. Ja sigui per adaptar-lo a noves versions o per reconstruir-lo.

Utillatges

Utillatges per mecanitzat, industrials i industrials a mids

Fabriquem utillatges per processos productius, maquinària, verificació de productes o qualsevol peça d’acord amb les necessitats dels nostres clients.

Treballem amb acers inoxidables com el 304, 316, 420, materials tècnics de base polimèrica com PEEK o Delrin o qualsevol acer eina i alumini.